Now showing items 1-1 of 1

    • Et troverdig alliert mottak – erfaringer fra Trident Juncture 2018 

      Author::Birkemo, Gunn Alice; Author::Graarud, Emil; Author::Halvorsen, Ola Krogh (2019-05-08)
      I løpet av det siste tiåret har den sikkerhetspolitiske situasjonen blitt stadig mer krevende og kompleks, og varslingstiden har blitt potensielt svært lav. Dette stiller strenge krav til Forsvarets logistikkunderstøttelse ...