Now showing items 1-1 of 1

    • Sikkerhetsutfordringer i fremtidens EKOM-tjenester 

      Author::Bentstuen, Ole Ingar; Author::Farsund, Bodil Hvesser; Author::Øverlier, Lasse; Author::Køien, Geir (2018-02-01)
      Denne rapporten beskriver viktige trender innen digitale verdikjeder og sikkerhetsmessige konsekvenser for virksomheter og samfunnet. Tidsrammen er satt til fem år. Bakgrunnen for rapporten er at Nasjonal sikkerhetsmyndighet ...