Now showing items 1-2 of 2

  • Oversikt over FFIs publisering i fagtidsskrifter 2014 

   Hammer, Anne-Lise; Eifring, Synnøve; Asphaug, Bjørg Uhlen (2015-06-25)
   Rapporten gir en oversikt over FFI-forskeres publisering i fagtidsskrifter med fagfellevurdering i 2014. Oversikten er hentet ut fra den norske publikasjonsdatabasen CRIStin, som er et felles system for registrering og ...
  • Oversikt over FFIs publisering i fagtidsskrifter 2015 

   Hammer, Anne-Lise; Asphaug, Bjørg Uhlen; Eifring, Synnøve (2016-07-01)
   Rapporten gir en oversikt over FFI-forskeres publisering i fagtidsskrifter med fagfellevurdering i 2015. Oversikten er hentet ut fra den norske publikasjonsdatabasen CRIStin, som er et felles system for registrering og ...