Now showing items 1-4 of 4

  • Globale trender 

   Alme, Vårin; Beadle, Alexander W.; Diesen, Sverre; Hansbø, Morten; Aarønæs, Lars (2020-05-06)
   Denne utgaven av VITEN skrives i en tid med økt spenning mellom stormaktene. Vi ser et mer selvhevdende Russland. Vi ser større usikkerhet i Europa etter Brexit og valget av Donald Trump som president i USA. Samtidig har ...
  • Når alt blir personlig. Trump i internasjonal politikk 

   Alme, Vårin (2018-12-10)
   Denne spalten tar for seg betydningen av personligheten til USAs 45. og sittende president, Donald Trump. Argumentet som fremmes, er at Trumps personlighet, dog mangefasettert, gjennomsyres av særlig ett karaktertrekk, ...
  • Småstatsnarrativ i internasjonale operasjoner 

   Alme, Vårin; Kveberg, Torbjørn (2020-12-09)
   Fremmedstatlig påvirkning er i løpet av de siste årene blitt en utfordring for vestlige stater, deriblant Norge. I møte med denne utfordringen ser flere av disse statene – også Norge – til lærdommer fra den siste tidens ...
  • Velgeren som tilskuer: "Valgbarisme" i amerikanske presidentvalg 

   Alme, Vårin (2021)
   Hensyn til valgbarhet har i kraft av det amerikanske politiske systemets virkemåte bestandig vært et moment i presidentvalg. I nominasjonskampen i 2020 har dette hensynet imidlertid vært viktigere for et flertall av velgere ...