Now showing items 21-24 of 24

  • Single European Sky - et sivilt program med militære konsekvenser 

   Olsen, Karl Erik (2015-06-25)
   Norge er omfattet av EUs lovgivning som i 2004 etablerte initiativet Single European Sky (SES) ”Det felles europeiske luftrom”. Bakgrunnen for EU-initiativet er utfordringer knyttet til økt trafikk i europeisk luftrom. ...
  • Sparse Phase Estimation and Processing of Independent Coherent Processing Intervals 

   Akhtar, Jabran; Torvik, Børge; Olsen, Karl Erik (2017)
   Radars employing electronically steering arrays are capable of instantaneously altering the direction of the beam along with other parameters. This flexibility offers great opportunities to a radar as it may e.g. divide ...
  • Teknologiske trender – mulige konsekvenser for Luftforsvaret 

   Rjaanes, Mats; Kalveland, Marte; Olsen, Karl Erik; Haugen, Reidar; Beadle, Alexander W.; Aarønæs, Lars (2020-08-19)
   Denne rapporten ser på hvordan ny teknologi vil kunne påvirke Luftforsvaret i løpet av de neste 10–40 år. Rapporten kommer med antagelser og vurderinger basert på observerte trender og analytiske slutninger. Rapporten ...
  • USRP based cognitive radar testbed 

   Christiansen, Jonas Myhre; Smith, Graeme E.; Olsen, Karl Erik (2017)
   Cognitive radar is a relatively new field of research and the existence of low cost experimental testbeds is limited. This work will show the development of a low cost experimental testbed for experimental validation of ...